Euritmie Opleidingen

Vorm en beweging

Door: Rudolf Steiner

‘Kunst geeft niet het zichtbare weer, kunst maakt het onzichtbare zichtbaar’. Dit motto van Paul Klee geldt in het bijzonder ook voor Rudolf Steiner. In de door hem ontworpen gebouwen en in zijn aanwijzingen voor de euritmie als nieuwe bewegingskunst zocht hij naar kunstzinnige vormen en bewegingen die rechtstreeks het gevoel voor de werkelijkheid van de geest kunnen oproepen.

Het boek is geïllustreerd met foto’s van het eerste Goetheanum en euritmietekeningen. Het nawoord is een levendig interview van Nard Besseling met Pieter van der Ree, Martien Ockeloen en Roel Munniks over antroposofie en kunst en Steiners impulsen voor architectuur, beeldhouwkunst en euritmie.

Zin in bewegen - Euritmie in klas 1, 2, 3 en 4
Door: Tonnie Brounts en Helga Daniel
Waarom is er euritmie op de vrijeschool? Welke vragen hebben ouders, docenten en andere geïnteresseerden?
Deze vragen waren het uitgangspunt voor het initiatief om dit boek over euritmie op school te schrijven. Helga Daniel en Tonnie Brounts spraken met euritmiedocenten, keken in de klas en maakten filmpjes. Het eindresultaat is een prachtig, inspirerend boek over euritmie in de onderbouw van de vrijeschool. Het boek is in zowel het Duits als het Nederlands verschenen. Te koop op de opleiding Docent dans/euritmie.

Übung macht den Meister

Door: Helga Daniel

Dit boek is het vervolg op ‘Zin in bewegen’. Deze keer richtte Helga Daniel zich op de hoogste klassen van de onderbouw en de eerste klassen van de bovenbouw van de vrijeschool (klas 5 tot en met 8). Het boek beschrijft de euritmische elementen die bij de verschillende leeftijden en klassen passen. Daarnaast wordt de methodiek uitgebreid beschreven en vind je veel praktische voorbeelden. Het boek is een echte ondersteuning voor iedereen die met euritmie werkt of gaat werken. Alleen Duitstalig.

Te koop op de opleiding Docent dans/euritmie.

Mijn voeten kunnen praten, mijn handen kunnen zingen - Euritmie in de vrijeschool

Een heldere en beknopte inleiding op euritmie en haar werking. Met veel praktische voorbeelden van euritmielessen op een vrijeschool. Daarnaast uitleg over euritmie als ondersteuning in de ontwikkelingsfase van een kind. Te bestellen via www.euritmie.com.

100 jaar euritmie in Nederland

Door: Imke Jelle van Dam

Een prachtig rijk geïllustreerd boek over de Nederlandse geschiedenis van euritmie als podiumkunst. Van de allereerste voorzichtige stapjes tot en met de de entree van euritmie op het Holland Festival en alle vernieuwende bewegingen in de euritmie.

Door de levendige beschrijvingen van de vele betrokkenen creëert Imke Jelle van Dam een kleurrijke indruk van honderd jaar euritmie.

Het boek bevat naast historische teksten meer dan 600 historische foto’s en documenten.

Te bestellen via www.euritmie.com.

Antroposofie & vrijeschool

Antroposofie, een kennismaking

Door Henk van Oort

In dit inleidende boek maakt de lezer op een originele wijze kennis met Rudolf Steiners antroposofie. De basis voor dit boek wordt gevormd door de vele inleidingscursussen in de antroposofie die de auteur al jarenlang geeft. Er wordt in elk hoofdstuk een duidelijk verband gelegd met alledaagse zaken, waardoor de tekst makkelijk leesbaar is en eenieder zal aanspreken die iets meer wil weten over het antroposofische mens- en wereldbeeld. Bovendien verhogen de illustraties de toegankelijkheid en het leesplezier. Degene die op zoek is naar achtergronden van het verschijnsel mens en naar de plaats van de mens in de schepping als geheel, vindt in dit boek boeiende verbanden en vergezichten. In begrijpelijke taal worden begrippen als etherlichaam en astraallichaam besproken, de relatie mens-dier komt aan bod, en er wordt uitgebreid stilgestaan bij de onderlinge verbanden tussen lichaam, ziel en geest. Tot slot worden de gezichtspunten onder de aandacht gebracht die de antroposofie weet te geven met betrekking tot de grote cultuurperioden van de mensheid. De mens draagt, de lezer zal dat ontdekken, als een wonder de mensheidsontwikkeling in zichzelf.

www.hsleiden.nl

Onze opleiding Docent dans/euritmie is een onderdeel van Hogeschool Leiden.

 

www.vrijeschoolpabo.nl

De pabo voor het vrijeschool-onderwijs. Ook onderdeel van Hogeschool Leiden.

 

www.opleidingdocentmuziek.nl
De opleiding Docent muziek van Hogeschool Leiden is kleinschalig met antroposofie als inspiratiebron.

 

www.hsleiden.nl/kt

De opleiding voor kunstzinnig therapeut werkt vanuit een antroposofisch mensbeeld en is ook onderdeel van Hogeschool Leiden.

Gia van den Akker

Tracce

Eurythmy Spring Valley

New York

Euritmie

www.euritmie.com

Website van de Euritmie Fonds Winkel, voor euritmie-materialen en -boeken.


www.eurythmy.org.uk/faq

Engelstalige website met veel gestelde vragen over euritmie.

 

www.euritmietherapie.nl

Alle informatie over euritmie als therapievorm.

 

www.euritmie.nl

Veel informatie over euritmie als bewegingskunst. Met agenda voor optredens en links naar euritmiegroepen.

Else-Klink-Ensemble: »Symphonie/Eurythmie«

Antroposofie & vrijeschool

Euritmie-flashmob Hamburg

Korte reportage van de Duitse omroep NDR over euritmie

Trailer van de film

‘What moves you’

Euritmie-flashmob Keulen

www.antrovista.com

Vraagbaak over antroposofie in Nederland.

 

www.watisdevrijeschool.nl

Adressen van alle vrijescholen in Nederland en België, en toegankelijke informatie over de visie en de praktijk van de vrijeschool.

 

www.seizoener.nl

De Seizoener is een onafhankelijk tijdschrift voor ouders van vrijescholen. De inhoud wordt vóór en deels door de scholen zelf gemaakt.

 

www.vrijeopvoedkunst.nl

Tijdschrift en website over het vrijeschoolonderwijs.

 

www.vrijescholen.nl

De website van de vereniging van vrijescholen.

 

www.antroposofie.nl

De website van de antroposofische vereniging.

 

www.denieuweboekerij.nl
Goede, in antroposofie en spiritualiteit gespecialiseerde boekhandel, met ook een heldere webwinkel. De gewone winkel zelf zit in Zeist.

Rudolf Steiner

Een geïllustreerde biografie door Ed Taylor.

Ed Taylor beschrijft beeldend leven en werk van Rudolf Steiner. De toon van deze biografie is echt van deze tijd. De biografie geeft weinig bespiegelingen, maar laat de feiten spreken. Taylor heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Op basis van nieuwe gegevens en bronnen en ooggetuigen-verslagen zijn nieuwe feiten over Steiner aan het licht gekomen. Een zeer leesbare en inspirerende biografie.

Wat is de vrijeschool?

Door Jet Nijhuis & Hapé Smeele

Een miniboekje speciaal geschreven voor ouders die overwegen hun kinderen op een vrijeschool te plaatsen en graag meer zouden weten over de visie en de praktijk. In 60 pagina’s met veel foto’s wordt het dagelijks leven op de vrijeschool helder in beeld gebracht.

Zie ook: www.watisdevrijeschool.nl.

Mijn lot heeft vlam gevat

Door Marcel Seelen

Een informatief boek, geschikt als kennismaking met de vrijeschool; tegelijkertijd een kritische reflectie op de plaats van deze ‘traditionele vernieuwingsschool’ bij de overgang naar een nieuwe eeuw. In een prikkelend essay beschrijft Marcel Seelen ‘droom en daad’ van de vrijeschool in Nederland. Bevlogen én kritisch worden geschiedenis, spirituele achtergrond en didactiek van de vrijeschool uit de doeken gedaan. Ook dagelijkse lessituaties, pedagogische problemen, ervaringen van ouders e.d. komen in beeld. Door de complexe, veelomvattende ‘daden’ van de vrijeschool schemert steeds ook de eenvoud van haar droom: kinderen helpen te worden wie zij zijn - hen vlam te laten vatten.