Onderdeel Hogeschool Leiden

Welkom Onze opleiding Geschiedenis De passie van de euritmisten Verder lezen & kijken Toelatingseisen & inschrijven Contact & Open Dagen
De opbouw van de studie Meer over onze opleiding

Huisvesting en andere ondersteuning

In Leiden is een aantal bureaus dat je helpt bij het vinden van een kamer. Op de algemene website van de Hogeschool Leiden vind je alle informatie hierover, en ook over de mogelijkheden voor een ‘tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders’. Tevens vind je er alles over de studentenverenigingen en de speciale introductieweek voor alle eerstejaarsstudenten van Hogeschool Leiden (samen met de Universiteit Leiden en de Webster University).

 

 

Studentendecaan

Bij de studentendecanen kun je terecht voor vragen en advies wanneer er tijdens je studie problemen ontstaan die van invloed zijn op je studeren en je studieresultaten. Het kan gaan om de volgende onderwerpen: studiekeuze, studieloopbaan, financiën, functiebeperking, topsport, persoonlijke omstandigheden en je rechten als student. De gesprekken met de studentendecaan zijn strikt vertrouwelijk. www.hsleiden.nl/studentenvoorzieningen/decaan

Voltijd en deeltijd

Op onze opleiding kun je zowel in voltijd (vier jaar) als in deeltijd (zes jaar) studeren. In beide gevallen behaal je een bachelordiploma dat in heel Europa wordt erkend.

Bij deeltijd wordt het onderstaande programma wat meer verdeeld over een langere periode en wordt ook meer zelfstudie verwacht. Voor beide vormen geldt dat er veel contacturen zijn en er een grote persoonlijke aandacht is voor elke student.

Propedeuse

Het eerste jaar heeft een oriënterend karakter: je maakt intensief kennis met de wereld van de Vrijeschool. Het eerste semester is daarom samen met de Vrijeschool Pabo. Zo krijg je een goed beeld van het vak docent. In het tweede semester maak je uitgebreid kennis met het euritmisch bewegingsrepertoire en met de belangrijkste bijvakken zoals spraakvorming, muziektheorie en esthetica. Via stages verken je het beroepsveld in verschillende pedagogische situaties.

In het eerste studiejaar krijg je een studieadvies. Je krijgt een negatief bindend studieadvies als je minder dan 40 van de 60 EC (studie-punten) hebt behaald. Je kunt dan je opleiding niet voortzetten.

 

Hoofdfase

Tijdens het tweede en derde jaar neemt de omvang van de euritmische en pedagogische studiestof aanzienlijk toe. Niet alleen op kennisgebied dagen we je uit, ook op het gebied van je innerlijke verdieping en je samenwerking met je medestudenten.

 

In het derde jaar komen jouw euritmisch bewegingsrepertoire en de instrumentbeheersing steeds meer in dienst te staan van de kunstzinnige uitwerking van een muziekstuk of tekst. Na een grondige voorbereiding loop je je eerste euritmiestage in de bovenbouw van een vrijeschool. Ook begin je met het schrijven van een scriptie in het kader van het overkoepelende thema ‘euritmie en pedagogie’.

 

In het vierde studiejaar loop je een euritmiestage in de onderbouw van een vrijeschool. Aan het eind van het jaar treed je een aantal keer op, waaronder twee keer solo.

 

Begeleiding

Bij ons word je uitstekend in euritmie geschoold en leer je goed lesgeven. Om kwalitatief goede docenten dans/euritmie op te leiden, is tijdens de contacturen veel tijd ingebouwd voor individuele aandacht. Studenten die moeilijkheden ondervinden, kunnen daardoor tijdig en snel geholpen worden.

 

Werkvormen

De belangrijkste werkvormen zijn de werkcolleges – waarin studenten en docenten de studiestof gezamenlijk bestuderen en ontwikkelen – en de oefenuren waarin de studenten de studiestof uit de werkcolleges zelfstandig uitwerken.

Een belangrijk onderdeel van de studie is het stageprogramma waaraan je circa 20% van de studietijd besteedt. Tijdens de stages doe je kennis en ervaring op in je toekomstige werkveld. Stages vinden meestal plaats bij vrijescholen, in binnen- of buitenland.

Voor de meer algemene beroepsoriëntatie worden excursies georganiseerd. Belangrijke individuele prestaties lever je bij het presenteren van euritmische solo’s en bij het schrijven en presenteren van referaten en een eindscriptie.

 

Wat is euritmie?

Waar komt euritmie vandaan en hoe wordt het gebruikt. Een korte inleiding in deze bewegingskunst.

Wie zijn onze docenten?

Het contact met de docenten is bij ons altijd zeer intensief. Maar wie zijn ze en wat is hun achtergrond?

Bekijk de opleidingsfilm

 

De faciliteiten van Hogeschool Leiden op een rij.

Een impressie van alle service en faciliteiten op de opleiding van de Hogeschool Leiden.

Persoonlijk studieadvies en Open dagen.

Is onze opleiding iets voor jou? Met een persoonlijk advies weet je het. Of kom kijken.

www.hsleiden.nl/studentenvoorzieningen/faciliteiten