Inschrijven

Inschrijven voor de opleiding doe je via www.studielink.nl. Hier regel je je aanmelding bij DUO en je aanvraag voor studiefinanciering in één keer. Ook een adreswijziging geef je hier door. Met jouw persoonsgegevens wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan, binnen het kader van de privacywetgeving. Vragen over de opleiding kun je stellen via studeren@hsleiden.nl. Antwoorden op vragen over Studielink kun je vinden op www.studielink.nl.

 

Inschrijfdatum

Meld je aan vóór 15 juli 2018 via de website www.studielink.nl.

Bij vragen over inschrijven kun je contact opnemen met Balie Studentzaken via (071) 518 88 81 of kijk op www.studielink.nl.

 

Kosten

Het collegegeld voor het studiejaar 2017-2018 is € 2.006,-.

Het bedrag voor 2018-2019 is medio maart 2018 bekend. Onder bepaalde voorwaarden betaal je instellingscollegegeld. Naast collegegeld betaal je nog kosten voor studiematerialen. Lees meer

Voor het volgen van deze opleiding is het handig als je over een eigen computer beschikt.

Toelatingsvoorwaarden

 

Diploma vwo, havo of mbo

Je bent toelaatbaar tot het eerste jaar van de voltijd en deeltijdopleiding Docent dans/euritmie als je in het bezit bent van een diploma vwo, havo of mbo (middenkader of specialist) of als je een gelijkwaardig buitenlands diploma hebt. Naast deze toelatingsvoorwaarden geldt een beoordelingsprocedure.

 

Beoordeling op geschiktheid

De beoordelingsprocedure bestaat uit een individuele les en een aannamegesprek. Hiermee testen wij of je beschikt over voldoende bewegingsgeschiktheid, vooropleiding en algemene ontwikkeling; maar ook of je interesse (en ervaring) hebt in klassieke muziek. Verder beoordelen wij je motivatie, je belangstelling voor cultuur, pedagogie, antroposofie en gezondheid, voor zover relevant voor de beoefening voor het vak euritmie.

 

21+ toets

Als je niet in het bezit bent van één van de vereiste diploma’s, maar je bent 21 jaar of ouder, dan kun je een vooropleidingsonderzoek afleggen.

 

Zij-instromers

Studenten die al een euritmiestudie hebben voltooid en een werkplek hebben, kunnen in één jaar hun bachelordiploma Docent dans/euritmie halen aan de opleiding Docent dans/euritmie. Hiervoor is een speciaal programma opgezet, waarvoor je in totaal tien weken colleges loopt. Zij-instromers worden daarnaast begeleid in hun werksituatie. Bij afronding van dit traject ontvangen zij het officiële bachelordiploma. Afgestudeerde euritmisten die zich op onderdelen van hun beroep willen bijscholen, kunnen ook inschrijven voor één of enkele modules.

 

Talent voor talen

Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. Van de studenten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, wordt de bereidheid verwacht om de vaardigheid in de Nederlandse taal op een aanvaardbaar niveau te brengen. Een redelijke beheersing van de Duitse en/of Engelse taal is eveneens een vereiste voor het volgen van de opleiding. Bij sommige voordrachten en werkstukken kunnen de studenten voor de Duitse of Engelse taal kiezen.

 

Studeren met een functiebeperking

Onder een functiebeperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Onze opleiding biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals bijvoorbeeld tentamentijdverlenging. Wil je hierover meer weten, kijk dan op hsleiden.nl/studentenvoorzieningen/decaan.